Награден фонд

                  Първи в света турнир по системата  „Средец, Уважаван и Любим”

Кръг-сезон  Пролет 2017     Дисциплина Трибой :  Табла-Домино-Тенис на масичка

 

 Н а г р а д е н   ф о н д 

Относно НАГРАДНИЯ ФОНД ! 🙂

Съобщение до Участниците в Кръг-сезон Зима 2017 на Турнира по настолни игри по система „Средец, Уважаван и Любим“.

Окончателно събрания Награден фонд е следния :
1) Ваучери за екскурзии на стойност–––––––––––>2385 лв.
2) Спортни уреди и услуги на стойност––––––––––>1449 лв.
3) Пари в брой–––––––––––––––––––––>20 лв.
4) Входни такси сезон Пролет на стойност––––––––->90 лв.***
5) Курсове здравословна гимнастика на стойност–––––->864 лв.


ОБЩ НАГРАДЕН ФОНД на стойност–––––––––––>4808 лева

 

Има и 32 ваучера от Небесния награден фонд, които няма как да се остойностят в земни пари. За тях играят най-напредналите състезатели.

   : suliu