Регламент

    РЕГЛАМЕНТ на Турнира по настолни игри „Средец, Уважаван и Любим” – С У Л Ю

 

а. Мисия на турнира

б. Кои сме ние

в. Игри

г. Уникална Турнирна схема

д. Личният състезателен протокол

е. Цикличност на турнира

ж.Тайминг на кръг-сезоните

з. Кой може да участва

и. Правото на Дубльор

й. Правото на Капер

к. Правото на Реми

л. Игрални комплекти

м. Етикет на турнира

н. Дрескод, Хералдика, Герб

о. Съдийство

 

п. Голямото табло, Зона без електроника

р. Шута на турнира

с. Картони

т. Разпределение на Наградния фонд

у. Класиране по нации

ф. Благотворителност

х. Финансиране

ц. Партньори

ч. Доброволци

ш. Дарители

щ. Официален език

ъ.Тайният победител

ь.

ю.

я.

 


 

 • Мисия на турнира

 

Настолните игри трябва да подкрепят положителното начало у хората, а не низшите им хазартни и

състезателни инстинкти.

 

 • Кои сме ние

СУЛЮ е асоциация в обществена полза.

 

 • Игри

Шах, табла, домино, го, морски шах, египетска дама, и др; както и техните производни. Също тенис на маса.

 

 • Уникална Турнирна схема

1/ Не елиминации, а обединявания. Когато се подреди класи- рането от даден кръг, първият и последният се

обединяват в отбор за следващия кръг; втори с предпоследен, и т.н.

2/ Колкото стартират, толкова и финишират

3/ Започваш сам, завършваш с отбор

4/ Силните помагат на слабите

 

 • Личният състезателен протокол

Всеки състезател, получава състезателен номер, състезателни чехли, и формуляр, в който вписва резултатите

си. По този Протокол, се отчита рейтинга на състезателя, за да получи съответната част от Наградния фонд.

 


 

 • Цикличност на турнира

Турнирът СУЛЮ се провежда в четири кръг-сезона годишно:

„Зима”, „Пролет”, „Лято” и „Есен”

 

 • Тайминг на кръг-сезоните

Всеки кръг-сезон има 2 етапа:

1/ Етап за  квалификации – 2 месеца

2/ Общи игри – 1 уикенд, до седмица

 

 • Кой може да участва

Всеки, който иска да играе по системата SULIU, и е в състояние да спазва Регламента, може да кандидатства.

Организаторите имат право да откажат участие по свои съображения. Основателите на турнира по

задължение участват, за да дават личен пример как се прилагат принципите на SULIU.

 

 • Правото на Дубльор

Всеки играч има правото да бъде заместен от свой Дубльор, който играе под неговия състезателен номер.

 

 • Правото на Капер

Всеки може да си наеме играч, който да играе за него – Капер.

А спечеленото делят както се договорят. Няма ограничение за броя на Каперите.

 


 

 • Правото на Реми

Всеки играч има право да поиска и да получи служебно равенство срещу когото и да било. Формулата е

следната :  Моля за реми. Имаш го, братле. (Имаш го, сестрице.)

 

 • Игрални комплекти

Организаторите осигуряват комплекти игри и аксесоари. Но играчите може да играят и с техни комплекти.

 

 • Етикет на турнира

Всички участващи в турнирите СУЛЮ разговарят помежду си официално, сдържано и минимално. Незабавна

реакция на всички подавани от организаторите сигнали. Играчите всякак съдействат за да има добър ред и

хармония в игралната зала. Груби нарушения на етикета могат да доведат до отстраняване от зала.

 

 • Дрескод и Хералдика

Всички играчи в общите зали са по пантофи/чехли, с чисти чорапи или боси, с чисти нозе.

„Подхвърлям чехлата” е същото като „Хвърлям ръкавицата”.

Преди игра си казват един другиму : „Да си пожелаем успех.”

След игра си казват : „На добър път. Ще се видим на финала.”

 

 • Герб

Герб, лого на Турнира по настолни игри СУЛЮ е „Охлюв, Чехла и Сърце”.

 

 • Съдийство

Играчите решават всяка ситуация със средствата на честността. Ако има нужда, отсъждат организаторите.

 


 

 • Зона без електроника

В игралната зала не се ползват електронни устройства, включително и от страна на организаторите.

 

 • Шута на турнира

Също и Глупака на турнира – това е водещият, конферансието.

Има голяма свобода на словото, но от време на време Коменданта го изгонва от залата с червен картон.

 

 • Картони

Ползваме Жълт, Червен и Зелен картон.

 

 • Разпределение на Наградния фонд

Наградният фонд е в пари, предмети и услуги. Събира се с молби към благородни дарители. Недопустими по

Устава на АНИ СУЛЮ са спонсорските договори. 25% се заделят за благотворителен фонд на турнира.

Останалото се разпределя по приложение “Схема на разпределение”

 

 • Класиране по нации и индивидуално

Ако в турнира стартира отбор събран на локален принцип, схемата ще размества играчите в най-различни

формации. Но накрая, по ЛСП-тата, ще се калкулира общия резултат на оригиналния отбор. И ще се класира

спрямо други такива отбори.

ЛСП отразява индивидуалното класиране на всеки играч, независимо от формациите през които преминава.

 

 • Благотворителност

Всеки кръг-сезон има благотворителна кауза, за която се заделят 25% от Наградния фонд.

 


 

 • Финансиране

Турнирът се финансира от АНИ СУЛЮ.

 

 • Партньори

Партньорите се поканват в зависимост от спецификата на съответния кръг-сезон.

 

 • Доброволци

Приемат се доброволци.

 

 • Дарители

За да бъде осигурен Наградния фонд, турнирът разчита на дарения, особено за благотворителната кауза.

 

 • Официален език на турнира СУЛЮ

Български. Всякакви документи и материали се изготвят на български език, след което може да се превеждат и пригаждат на други езици. Шрифта на турнира е стара кирилица.

 

 • Тайният победител

Този абзац се казва само устно.

 

 

29 Януари 2017 година,  София,  БЪЛГАРИЯ                        : SULIU   www.suliu.org