Легендата

АКО проучиш задълбочено движенията на небесните тела в нашата вселена, ще откриеш, че те всички се въртят в малки, големи и огромни затворени кръгове.

Е . . . Същото прави и Времето: върти се в малки, големи и огромни кръгове – ЦиКли.

ЕДИН от тези кръгове  е Цикъла на Двете Епохи – Тъмната и СВЕТЛАТА.

СЪЩЕСТВАТА населяващи Земята също се въртят в този цикъл, неосъзнато, но безусловно подчинени на Законите му.

Виж илюстрацията . .  .

ТОЗИ ЦИКЪЛ е съставен от две симетрични половини – Възходяща и Низходяща. Различават се само по посоката на събитията, които се случват през тях. Възходящата половина е  съставена от Изгрев, Събуждане и Възход. А низходящата е съставена от Западане, Залязване и Заспиване.

Понастоящем сме във време на Изгрев.

Симетричния ни момент в миналото е бил Залеза. Във времето на Залеза, възвишените учения са били кодирани и скрити от погледа на народите, на които тепърва предстояли тъмните хилядолетия на Цикъла.

А в нашето време на Изгрев, същите тези учения се разкриват и разкодират. Постепенно се разпространяват отново сред народите, тъй като им предстои  Деня на ЦИКЪЛА.

АНИ СУЛЮ  е  създадена,  за  да  обслужва  този  процес . .  .