Социални дейности на СУЛЮ/Social Inclusion through Sport: SULIU

Кратко представяне на това, което ние от Асоциация по настолни игри „Средец, Уважаван и Любим“ правим, за да подкрепим нашето предложение за участие в конкурса: 2019 #BeInclusive Sport Awards.

 


 

A video giving a quick presentation of what we at the Association “Heart, Respect and Love” do to support our application for the 2019 #BeInclusive Sport Awards.