Контакти/Contacts

Асоциация по настолни игри „Средец, Уважаван и Любим”

ОФИС: България

гр. Банкя 1320, ул. “Цар Освободител” 21

Телефони за връзка: 0988801891, 0898489677;

e-mail: ani.suliu@gmail.com, suliu-bg@abv.bg

Фейсбук страница: SULIU – Heart, Respect and Love

 

ADDRESS

CIP Hall – 76, D. Petkov Str

Bankya 1320, Tzar Osvoboditel street 21, Bulgaria

Phone: 0988801891, 0898489677;

e-mail: suliu-bg@abv.bg, ani.suliu@gmail.com

Facebook page: www.facebook.com/SULIU.HRaL/