Blog

Блиц турнир Кръг – Пролет 2019/Blitz Tournament Spring 2019

неделя, май 19th, 2019

С любезната подкрепа на Кметство Дорково.
With the kind support of Dorkovo Town Hall.

Място: с. Дорково, читалище “Св.Св.Кирил и Методи”
Дата: 19.05.2019 от 11 ч.
Place: Dorkovo village, Chitalishte “St.St.Kiril and Metodi”
Date: 19.05.2019 from 11am

Дисциплини: Домино и Табла
Disciplines: Domino and Backgammon

Благодарности към г-н Николай Ковачев – Kмет на Дорково и г-жа Мария Узунова – Председател на читалище „Св.Св. Кирил и Методи”- Дорково за тяхното гостоприемство и съдействие за провеждане на турнир „Кръг-сезон Пролет 2019”.
В този турнир за първи път включихме народни песни. Те задълбочиха и обогатиха мероприятието. Народните песни и танци пренасят през времето опитността и мъдростта на предците ни и са подходящо допълнение към нашите турнири по древни настолни игри.
Доскоро приятели!

На 15 и 16 юни в Банкя, парк Ротонда. Ще играем настолни игри, ще пеем и танцуваме. ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 


 

Acknowledgments to Mr. Nikolay Kovachev – Mayor of Dorkovo and Mrs. Maria Uzunova – Chairman of Chitalishte “St. Kiril and Metodi “- Dorkovo for their hospitality and assistance for holding the tournament round-season Spring 2019 .
In this tournament we first included folk songs. They deepened and enriched the event. Folk songs and dances carry over time the experience and wisdom of our ancestors and are a suitable addition to our tournaments of ancient board games.
See you soon friends! On 15th and 16th June in Bankya, Rotunda Park. We will play board games, sing and dance. Come and Join us!

 

Comments are closed.