Blog

Блиц турнир Кръг – Пролет 2019/Blitz Tournament Spring 2019

четвъртък, юли 11th, 2019
Date: 19.05.2019
Time: 00:00 - 00:00
Location: с. Дорково
Турнири

С любезната подкрепа на Кметство Дорково.
With the kind support of Dorkovo Town Hall.

Място: с. Дорково, читалище “Св.Св.Кирил и Методи”
Дата: 19.05.2019 от 11 ч.
Place: Dorkovo village, Chitalishte “St.St.Kiril and Metodi”
Date: 19.05.2019 from 11am

Дисциплини: Домино и Табла
Disciplines: Domino and Backgammon

Програма – 19.05.2019 (Неделя)/Program – 19.05.2019 (Sunday):

11:00 ч. -11:15 ч. Официално откриване на турнира
11:15 ч. -11:30 ч. Записване на участниците и раздаване на състезателни протоколи;
11:30 ч. -13:00 ч. Турнир: Табла и Домино ( блиц схема )
13:00 ч. -13:15 ч. Финали и обявяване на резултатите
13:15 ч. -14:00 ч. Награждаване и почерпка
—–
11:00-11:15h. Official opening of the tournament
11:15-11:30h. Registration of participants and distribution of racing protocols;
11:30-13:00h. Tournament: Backgammon and Domino (Blitz Schedule)
13:00-13:15h. Finals and announcement of results
13:15-14:00h. Award ceremony and refreshments

*За желаещите от София да се включат в турнира е предвиден транспорт. Тръгване в 8ч. от паметник “Васил Левски”.
За информация: 0898489677
* For those that wish to participate in the tournament there is organised transport. Departure at 8 o’clock. from the monument “Vasil Levski”.
For information: 0898489677

Comments are closed.