Blog

Участие в Беглика фест/Beglika Fest

четвъртък, август 24th, 2017
Start date: 24.08.2017
End date: 26.08.2017
Time: 00:00 - 00:00
Location: 4580 Батак
Турнири

Участваме в програмата на популярния Беглика фест.
Групата е 8 човека, 2 коня, 1 кемпер и 1 кола.

Представяме неелиминаторната система “Средец, Уважаван и Любим”. Илюстрираме я с блиц турнир ТАБЛАДОМИНОТЕНИС.

Беседа за Древноегипетския сенет – народен и храмов.
Кармака – игра за единството на миналия-сегашния-бъдещия животи.

We will take part in the program of the popular Beglika Fest.
The group will be of 8 people, 2 horses, 1 camper and 1 car.

We present the non-elimination system “Heart, Respected and Love”. We illustrate it with a blitz tournament of Backgammon and Domino.

Talk about the Ancient Egyptian game SENET.
Karmaka – a game about the unity of the past present and future lives.

Comments are closed.