Видео/Video

Щастливи сме да споделим с вас най-интересните моменти от нашата дейност, с която изразяваме радостта си, желанието и щастието, което предизвикваме в сърцата и душите на хората.

 


 

We are happy to share with you the most interesting moments of our activity, with which we express the joy, desire and happiness that we cause in the hearts and souls of people.