Турнир ОМСТ 06.2018 г., гр. Банкя

На 23 и 24.06.2018 год. в гр. Банкя – парк Ротонда Асоциация по настолни игри „Средец, Уважаван и Любим” проведе за втори път Обединяващ мултиспортен турнир по правилата на система SULIU.

Проектът е съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на “София – Европейска столица на спорта през 2018 г.”

В турнира бяха включени следните дисциплини: Софийско символно домино, Софийски пъзел и тенис на маса.
Времето не успя да изплаши гостите на турнира.

Възрастта на играчите беше от 4 години до 82 . Всички стартирали участници успяха да усетят радостта от играта.