Турнир ОМСТ 06.2018 г. – гр. Банкя/Bankya tournament

На 23 и 24.06.2018 год. в гр. Банкя – парк Ротонда Асоциация по настолни игри „Средец, Уважаван и Любим” проведе за втори път Обединяващ мултиспортен турнир по правилата на система SULIU.

Проектът е съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на “София – Европейска столица на спорта през 2018 г.”

В турнира бяха включени следните дисциплини: Софийско символно домино, Софийски пъзел и тенис на маса.
Времето не успя да изплаши гостите на турнира.

Възрастта на играчите беше от 4 години до 82 . Всички стартирали участници успяха да усетят радостта от играта.

 


 

On 23 and 24 June 2018 in the town of Bankya – Rotunda Park, the Association of Board Games Sredets, Respected and Loved, held for the second time a Multi-Purpose Multi-Tournament Tournament under the rules of the SULIU system.

The project is co-financed by the Program for Implementation of Municipal Strategy for Development of Physical Education and Sports of Sofia Municipality and is implemented in support of “Sofia – European Capital of Sport in 2018”

The following disciplines were included in the tournament: Sofia Symbol Domino, Sofia Puzzle and Table Tennis.
Time did not frighten the tournament guests.

The age of the players was from 4 years to 82. All the players started to feel the joy of the game.