Брюксел 11.2017 г. – номинация/Brussels nomination

Българският проект “Средец, Уважаван и Любим – СУЛЮ” е номиниран от Европейската комисия в деветте най-значителни социално спортни събития на Европа за 2017 година, сред 297 кандидатури.

Проектът представлява турнирна неелиминаторна система,която вместо да състезава играчите, ги радва.

На 22 Ноември 2017, в Брюксел, номинираните проекти ще бъдат представени с кратки документални филми и коментар пред експерти по социално включване чрез спорт.

Асоциация АНИ СУЛЮ изпраща 23 участници.

На добър път! Ще се видим на финала!

 


 

The Bulgarian project
“SULIU- HRaL – Heart, Respect and Love” was nominated by the European Commission of the European Union
as one of the nine most important social sports events for 2017 among 297 other applications.
|The project is a non- elimination tournament system that, instead of competing players, grooms and enjoys them.
– On 22 November 2017, in Brussels, the nominated projects will be presented with short documentaries and commentaries to social inclusion experts and public.
“SULIU- HRaL” Association sends 26 participants.
On a good path. See you at the final