Гимнастика/Gymnastics

Нашият партньор – Социален клуб “Златният век” провежда дейности за подходящи клиенти – специални бутикови упражнения, при които червената нишка преплита духовното търсене.

Ако имате интерес, потърсете ги сред контактите на този сайт.

Разучаване на чичовото хоро.

 


 

Our partner “Golden Age” Social Club is conducting activities for suitable clients –  special boutique exercises in which the red thread interwave to spiritual search.

If you have an interest, look for them among the contacts on this site.