Blog

Обединяващ мултиспортен турнир гр. Банкя/Multi-sport tournament in Bankya

понеделник, юли 2nd, 2018

На 23 и 24.06.2018 г. в гр. Банкя – парк Ротонда Асоциация по настолни игри „Средец, Уважаван и Любим” проведе за втори път Обединяващ мултиспортен турнир по правилата на система SULIU.

Проектът е съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на “София – Европейска столица на спорта през 2018 г.”

В турнира бяха включени следните дисциплини: Софийско символно домино, Софийски пъзел и тенис на маса.
Времето не успя да изплаши гостите на турнира.

Възрастта на играчите беше от 4 години до 82 години. Всички стартирали участници успяха да усетят радостта от играта.

Споделяме с вас снимки от 23 и 24 Юни 2018 г.

 


 

On 23rd and 24th of June 2018 in Bankya – Rotunda Park Board Games Association “Heart, Respect and Love” held for the second time a SULIU Inclusive multi-sport tournament summer 2018

The project is co-financed by the Municipal Strategy for the Development of Physical Education and Sport of Sofia Municipality and is being implemented in support of “Sofia – European Capital of Sport in 2018”.

The following disciplines were included in the tournament: Sofia Symbolic Dominoes, Sofia Puzzle and Table Tennis.
The weather failed to scare away the tournament guests.

The players’ ages ranged from 4 years to 82 years. All start-ups were able to feel the joy of the game.

We share with you photos of June 23 and 24, 2018.

 

 

 

Comments are closed.