Blog

Обединяващ мултиспортен турнир лято 2019/Multi-sport tournament summer 2019

четвъртък, август 1st, 2019

Над 120 души през двата турнирни дни се запознаха със системата SULIU и взеха участие в Обединяващ мултиспортен турнир – Лято 2019.

Проектът е съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на “София – Европейска столица на спорта”.
В провеждането на турнира взеха участие женска певческа група към читалище “Отец Паисий”- гр. Банкя, терапевтична общност “Билани” и група “Златен век”.

 


 

Inclusive multi-sport tournament summer 2019

 

More than 120 people joined the two tournament days and got introduced to the SULIU system and participated in the Inclusive Multisport Tournament – Summer 2019.

The project was co-financed by the Program for Implementation of Municipal Strategy for Development of Physical Education and Sport of Sofia Municipality and was implemented in support of “Sofia – European Capital of Sports”.
The tournament was attended by a women’s singing group at Otets Paisiy Chitalishte – Bankya, the Bilani Therapeutic Community and the Golden Age group.

 

Comments are closed.