Пътувания/Trips

Пътуването на 10.05 .2018 до село Златолист, Рупите и езерото Кeркини доказа , че може да се съчетаят две неща: екскурзия и работа по изработването на домино за Обединяващ мултиспортен турнир. Колективния труд даде добри резултати , сплоти групата , роди нови идеи и донесе радост на включилите се.

 

 

 

The trip on 10.05 .2018 to the village of Zlatolist, Rupite and Kerkini lake proved that two things could be combined: a tour and work on dominoes for a Multipurpose Tournament. Collective work yielded good results, united the group, gave birth to new ideas and brought joy to those who had joined.

 

 


 

Индия – земя на древна култура и мъдрост, дала на света Махабхарата, Ведите и Бхагавад Гита. Земя, която избира пътника и затова тя не може да бъде напълно непозната за избрания. Тя предоставя на всеки неговото собствено пътуване – на вдъхновение, пробуждане и просветление .

Индия ни предложи уникални изживявания, нови приятели и истории , които искаме да споделим с нашите снимки.

« на 2 »

Асоциацията по настолни игри “Средец, Уважаван и Любим” в Брюксел.

За нас бе чест да бъдем приети в Европейският парламент и да се срещнем с евродепутата Асим Адемов, който ни разведе из тази европейска институция.

 

The Association of board games “SULIU- HRaL – Heart, Respect and Love” in Brussels.

It was an honor for us to be admitted to the European Parliament and meet with MEP Asim Ademov who gave us this European institution.

 

 


 

Участие на АНИ СУЛЮ във фестивала Беглика Фест 2017 г.

Participation of SULIU- HRaL at Beglika Fest Festival 2017.