Регламент

СУЛЮ – Регламент

Турнир по настолни игри „Средец, Уважаван и Любим” – С У Л Ю
a. Мисия на турнира
b. Кои сме ние
c. Игри
d. Уникална Турнирна схема
e. Личният състезателен протокол (ЛСП)
f. Цикличност на турнира
g. Тайминг на кръг-сезоните
h. Кой може да участва
i. Правото на Дубльор
j. Правото на Капер
k. Правото на Реми
l. Игрални комплекти
m. Етикет на турнира
n. Дрескод, Хералдика, Герб
o. Съдийство
p. Голямото табло, Зона без електроника
q. Шута на турнира
r. Картони
s. Разпределение на Наградния фонд
t. Класиране по нации
u. Благотворителност
v. Финансиране
w. Партньори
x. Доброволци
y. Дарители
z. Турнирната гаранция
а.а Тайният победител


 • Мисия на турнира

Настолните игри трябва да подкрепят положителното начало у хората, а не
низшите им хазартни и състезателни инстинкти.

 • Кои сме ние
  Ние сме Вол, Тигър, Заек и Дракон, Прасе, Плъх, Zмия и Кон. „Сулю” е
  асоциация в обществена полза.
 • Игри
  Шах, табла, домино, го, морски шах, египетска дама, и подобни; както и техните
  производни. Също тенис на маса.
 • Уникална Турнирна схема
  1/ Не елиминации, а обединявания. Когато се подреди класирането от даден
  кръг, първият и последният се обединяват в отбор за следващия кръг; втори с
  предпоследен, и т.н.
  2/ Колкото стартират, толкова и финишират;
  3/ Започваш сам, завършваш с отбор;
  4/ Силните помагат на слабите.
 • Личният състезателен протокол
  Всеки състезател, получава състезателен номер, състезателни чехли, и формуляр,
  в който вписва резултатите си. По този Протокол, се отчита рейтинга на
  състезателя, за да получи съответната част от Наградния фонд.
 •  Цикличност на турнира
  Турнирът СУЛЮ се провежда в четири кръг-сезона:
  „Зима”, „Пролет”, „Лято”, „Есен” . . . и пак „Зима”.
 • Тайминг на кръг-сезоните
  Всеки кръг-сезон има 2 етапа:
  1/ Етап за квалификации – 2 месеца.
  Изиграват се игрите PRIMI и SECUNDI в удобно за играчите време, място и
  форма.
  2/ Състезателен етап – 1 месец.
  В два уикенда се провеждат три тура:
  а/ първи уикенд, I тур: QUARTI – отбори по 4 души;
  б/ втори уикенд, сутринта II тур: OCTAVI – отбори по 8 души;
  в/ след обяд, III тур : SQUADRI-FINALE – отбори по 16 души.
 • Кой може да участва
  Всеки, който иска да играе по системата SULIU, и е в състояние да спазва
  Регламента, може да кандидатства. Организаторите имат право да откажат участие по свои съображения. Основатели на турнира по право участват, за да
  дават личен пример как се прилагат принципите на SULIU.

 • Правото на Дубльор
  Всеки играч-титуляр има правото да бъде заместен от свой Дубльор, който играе
  под неговия състезателен номер.
 • Правото на Капер
  Всеки може да си наеме играч, който да играе за него – Капер.
  За целта, плаща му входната такса. А спечеленото делят както се договорят.
  Няма ограничение за броя на Каперите.
 • Правото на Реми
  Всеки играч има право да поиска служебно равенство срещу когото и да било, без
  да дължи обяснение. Получава го.
 •  Игрални комплекти
  Организаторите осигуряват всички комплекти игри и аксесоари. Но по взаимно
  съгласие, играчите може да играят и с техни комплекти.
 • Етикет на турнира
  Всички участващи в турнирите СУЛЮ разговарят помежду си официално,
  сдържано и минимално. Незабавна реакция на всички подавани от организаторите
  сигнали. Безусловно приемане на отсъждания от организаторите. Играчите по
  всеки начин съдействат, за да има добър ред и хармония в игралната зала. Груби
  нарушения на етикета могат да доведат до отстраняване от залата или от
  турнира.
 • Дрескод и Хералдика
  Всички играчи в общите зали са по специални пантофи/чехли, с чисти чорапи или
  боси, но с чисти нозе. Носят бадж “Състезателен Номер”.
  „Подхвърлям чехлата” е същото като „Хвърлям ръкавицата”.
  Преди игра си казват един другиму : „Да си пожелаем успех.”
  След игра : „На добър път. Ще се видим на финала.”
 •  Герб
  Герб, лого на Турнира по настолни игри СУЛЮ е „Охлюв, Чехла и Сърце”.
 • Съдийство
  Самите играчи решават спорните ситуации със средствата на честността и
  благородството. Ако има нужда, отсъждат организаторите.
 • Зона без електроника
  При игрите в обща зала, резултатите от срещите и каскадното групиране на
  отборите по схемата се отбелязват на Голямо табло, с предварително нанесени името на турнира, кръга-сезон, турнирната схема и символичното ситуиране на
  победителите.
  В игралната зала не се ползват електронни устройства, включително и от страна
  на организаторите. Всякакви мобилни устройства и други, които смущават
  звуковата атмосфера в залата са изключени.

 • Шутът на турнира
  Също и Глупака на турнира – това е водещият, конферансието.
  Има сравнително голяма свобода на словото, но от време на време Коменданта го
  изгонва от залата с червен картон.
 • Картони
  Ползваме Жълт, Червен и Зелен картон.
 • Разпределение на Наградния фонд
  Наградният фонд е в пари, предмети и услуги. 10% се заделят за
  благотворителния фонд на турнира. По 30% се полагат на всеки от трите
  финиширали екипажа. Вътре в рамките на екипажния дял, 50% е за тримата
  първи, 8% е за последния, и 42% за дванайсетте по средата.
 • Класиране по нации
  Ако в турнира стартира отбор събран на локален принцип, схемата ще размества
  играчите в най-различни формации. Но накрая, по ЛСП-тата, ще се калкулира
  общия резултат на оригиналния отбор. И ще се класира спрямо други такива
  отбори. ЛСП отразява индивидуалното класиране на всеки играч, независимо от
  формациите през които преминава.
 • Благотворителност
  Всеки кръг-сезон има благотворителна кауза, за която се заделят 10% от
  Наградния фонд.
 • Финансиране
  Турнирът се финансира от входни такси на играчите, собствен кетъринг, продажба
  на подходящи стоки и услуги, съпътстващи събития /търгове, томболи, изложби/,
  дарения и проекти.
 •  Партньори
  Важна част от структурта на СУЛЮ са Партньорите. Те се поканват в
  зависимост от спецификата на съответния кръг-сезон.
 • Доброволци
  Приемат се доброволци за няколко от дейностите.
 • Дарители
  За да бъде осигурен Наградния фонд, турнирът разчита на значително
  финансиране от дарения, особено за благотворителната кауза.
 •  Турнирната гаранция
  Всеки стартирал финишира. Всеки финиширал получава дял от Наградния фонд.
  Минималният дял 100% покрива входната такса.
 • Официален език на турнира СУЛЮ
  Български. Всякакви документи и материали се изготвят на български език, след
  което може да се превеждат и пригаждат на други езици. Шрифтът на турнира е
  тази стара кирилица.
 • Тайният победител
  Този абзац се казва само устно.

 

29 Януари 2017 година,  София,  БЪЛГАРИЯ                        : SULIU   www.suliu.org