За нас

Човешката природа е конкурентна – ние винаги се конкурираме за победа. По-силните, по-подготвените, по-умните печелят и елиминират този, който загуби.

Но дълбоко в ума ни е заложен неконкурентният принцип: всички живи същества са частици от едно по-голямо цяло –  обединение на силни и слаби, големи и малки, умни и глупави, трудолюбиви и мързеливи, стари и млади, източни и западни, защото ние всички в нашата вътрешна същност носим едни и същи души.

Успешно успяхме да реализираме системата СУЛЮ за социално приобщаване чрез спорт. По същият начин тя може да се прилага както бизнеса така и в политиката.

Турнирната система СУЛЮ показва нов начин за обединяване на различни социални групи, чрез спорт. Резултатите досега са доста обнадеждаващи. Възрастните получават уважение и енергия за цял живот. Младежите започнаха да демонстрират щедрост и да показват желание да помагат на околните. Децата участваха наравно с възрастните.

В края на краищата се формираха много приятелства между всички участници.