За нас/About us

Човешката природа е конкурентна – ние винаги се конкурираме за победа. По-силните, по-подготвените, по-умните печелят и елиминират този, който загуби.

Но дълбоко в ума ни е заложен неконкурентният принцип: всички живи същества са частици от едно по-голямо цяло –  обединение на силни и слаби, големи и малки, умни и глупави, трудолюбиви и мързеливи, стари и млади, източни и западни, защото ние всички в нашата вътрешна същност носим едни и същи души.

 

Успешно успяхме да реализираме системата СУЛЮ за социално приобщаване чрез спорт. По същият начин тя може да се прилага както бизнеса така и в политиката.

 

Турнирната система СУЛЮ показва нов начин за обединяване на различни социални групи, чрез спорт. Резултатите досега са доста обнадеждаващи. Възрастните получават уважение и енергия за цял живот. Младежите започнаха да демонстрират щедрост и да показват желание да помагат на околните. Децата участваха наравно с възрастните.

 

В края на краищата се формираха много приятелства между всички участници.

 


 

The human nature is competitive. One always competefor victory. The stronger, more prepared and clever wins and eliminates the loser. But deeper below our mind is the non-competitive principle : all living beings are particles of one thing.

 

Mutual acquaintance and unification of strong and weak, big and small, smart and stupid, hardworking and lazy, old and young, eastern and western. Because we all in our innermost being carry the same souls . We have successfully implemented the HRaL system for social inclusion through sports.

 

Likewise it can also be applied in business and politics. HRaL.SULIU tournament system shows a new way of bringing various of social groups together. The results give hope. The elderly recieved respect and energy for life. The youths began to show generosity and willingless to help.

 

The children participated equally. At the end there were many friendships formed.