Документи и сертификати

Ацоциация по настолни игри “Средец, Уважавам и Любим”има издадени документи в две регистрации:

1. Министерството на правосъдието – като юридическо лице с нестопанска цел за обществено облагодетелстване.
2.Да Министерство на културата – като културна организация.
“SULIU-HRAL – Сърцето, уважението и любовта”
има административно задължение да публикува всички съществени обстоятелства на своя статут и дейност.

Изтегли оттук