Легендата

 Ако проучиш задълбочено движенията на небесните тела в нашата вселена, ще откриеш, че те всички се въртят.   Въртят се в малки, големи и огромни затворени кръгове.

Е . . . Същото прави и Времето: върти се в малки, големи и огромни кръгове – Цикли.

Един от тези кръгове  е Цикъла на двете епохи – Тъмната и Светлата.

Съществата населяващи Земята също се въртят в този цикъл, неосъзнато, но безусловно подчинени на Законите му.

 

Този Цикъл е съставен от две симетрични половини – възходяща и низходяща. Различават се само по посоката на събитията, които се случват през тях. Възходящата половина е  съставена от Изгрев, Събуждане и Възход. А низходящата е съставена от Западане, Залязване и Заспиване.

Понастоящем сме във време на Изгрев.

Симетричният ни момент в миналото е бил Залеза. Във времето на Залеза, възвишените учения са били кодирани и скрити от погледа на народите, на които тепърва предстоели тъмните хилядолетия на Цикъла.

А в нашето време на Изгрев, същите тези учения се разкриват и разкодират. Постепенно се разпространяват отново сред народите, тъй като им предстои  Деня на Цикъла.

 

Ани Сулю  е  създадена  за  да  обслужва  този  процес . .  .